Historie

Program Erasmus je pojmenován po Erasmu Rotterdamském (1466 – 1536),
holandském mysliteli, humanistovi a teologovi, který byl svými současníky nazýván
„knížetem humanistů“, neboť ostatní převyšoval svým rozhledem a vtipem.
Holandsko jeho doby patřilo k nejvyspělejším územím v Evropě, což se projevilo i na
kvalitě vzdělávání. Sám Erasmus navštěvoval kvalitní církevní školy a právě zde
poznal své antické vzory a seznámil se se studiem teologie a filozofie, kterému
později věnoval celý svůj život. Roku 1493 odjel studovat na Sorbonnu. Do této doby
spadají Erasmovy první literární pokusy.
Poté Erasmus cestoval po celé Evropě a na svých cestách poznal mnoho přátel a
navázal množství styků s tehdejšími humanistickými učenci a filozofy. Erasmus kladl
důraz na vzdělávání a vysmíval se formalismu. K jeho nejznámějším dílům patří
Chvála bláznivosti, Proti barbarům a další.

O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky