9. ROČNÍK KONFERENCE

„ROZVOJ NOVOJIČÍNSKA“

3. října 2023 v Novém Jičíně

Na aktuální téma

Jsme připraveni na současné i budoucí krize

Dne 3. října 2023 se konal v aule EDUCY – Střední odborné školy, s.r.o. již 9. ročník konference Rozvoj Novojičínska – tentokrát byla zaměřena na aktuální téma „Jsme připraveni na současné i budoucí krize“.

 

Hlavním pořadatelem konference byla EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o. ve spolupráci s Fakultou FAME Univerzity T. Bati ve Zlíně a Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, MBA a dále starosta města Nového Jičína   Ing. Stanislav Kopecký a předseda Krajské hospodářské komory v Ostravě Ing. René Kolek.

 

Úvodem konferenci krátce pozdravila nejdříve jednatelka školy EDUCA Ing. Lidmila Kramolišová, ředitel Úřadu práce Ing. Zdislav Zima, prezidentka ČMAPM Ing. Ludmila Klimešová a za Městský úřad, Nový Jičín Ing. Oldřiška Navrátilová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

 

Následovaly pak diskusní příspěvky hostů:

  • Ing. Radky Šuškové – jednatelky společnosti New Dimension, s.r.o. na téma Řízená změna – východisko z krize,
  • Václava Gregora – CEO Partner, Soulmates Ventures s příspěvkem Změny ventures kapitálu a startupů v období posledních krizí,
  • Prof. Ing. Davida Tučka, PhD. – děkana FAME UTB Zlín – tématem jeho příspěvku byl: Potenciál lidí a nových technologií po zdolání krizí.
  • Následoval příspěvek dalšího hosta z FAME UTB Zlín Ing. Martina Mikesky  – Budoucnost české ekonomiky po zvládnutí krize.
  • Posledním příspěvkem bylo vystoupení Jana Skýpaly a Martina Doležala z firmy VITESCO Technologies, s.r.o. na téma Vliv posledních krizových událostí na nábor zaměstnanců.

 

Všechny diskusní příspěvky byly na vynikající úrovni a byly velmi kladně hodnoceny.

Konferenci moderoval pan Robin Čumpelík.

Na závěr konference měli hosté možnost si prohlédnout nově otevřené odborné učebny zaměřené na automatizaci a robotiku – ROBO učebnu a SMART učebnu.

 

Mimo konferenci měli možnost žáci našich 4. ročníků a žáci z partnerské Obchodnej akadémie z Lučence debatovat s naším hostem Václavem Gregorem CEO Partner, Soulmates Ventures o jeho cestě k podnikání, která jim může být příkladem.

 

A závěrem tohoto příspěvku mohu konstatovat, že skončil 9. ročník konference a již můžeme začít přemýšlet nad uskutečněním a obsahem jubilejního 10. ročníku v příštím roce.

 

Ing. Lidmila Kramolišová

jednatelka

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.

Reportáž na TV POLAR - zde

06 310 415 520242728293032454954596062

 

    Výstupy z konferencí (viz níže)

Záznam televize POLAR můžete zhlédnout zde

 

Konference 2015

Konference 2016

 
 

 

Další videa z průběhu konference budou průběžně přidávána.