Pracoviště pro odborné vzdělávání grafických oborů

 

logo

PROJEKT

PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ GRAFICKÝCH OBORŮ

Zpracovatel projektu a realizátor:

educa

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002670

Program:                                06 – Integrovaný regionální operační program

Výzva:                                    33. Výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

Název:                                    Pracoviště pro odborné vzdělávání grafických oborů

Rozpočet projektu:                 3 692 987,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Projekt se zabývá vybavením odborných učeben pro vzdělávání studentů EDUCA -Střední odborné školy, s.r.o. Učebny budou sloužit zejména pro obor Reprodukční grafik.

Realizací projektu dojde ke zkvalitněním výukového zázemí prostřednictvím modernizace prostor pro výuku technických oborů za pomocí rozšíření přístrojové a technologické základny, dále pak pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií pro technickou práci za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na trh práce.

Projekt řeší problém zastaralého a nedostatečného vybavení odborných učeben potřebných pro výuku v oborech Grafický design a Počítačová grafika.

Stávající softwarové a hardwarové vybavení je neuspokojuje požadavky na aktuální způsob vzdělávání v oborech Grafický design a Počítačová grafika. Bez modernějšího vybavení nebudou absolventi těchto oborů adekvátně připraveni na vstup do pracovního procesu a bude nutné jejich dodatečné zaškolení. V nekrytém atriu školy je nevyhovující venkovní klidový prostor pro žáky, kde díky projektu dojde k vysázení okrasných zeleně.

V rámci projektu je řešena vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. Parametry vnitřní konektivity a připojení k internetu jsou v souladu s přílohou č. 11 Požadovaný standard specifických pravidel.

Realizace modernizace odborných učeben umístěných v budově EDUCY - Střední odborné školy umožní především studentům seznámit se a naučit se pracovat s nejmodernější technikou oboru digitální technologie a ICT.

Projekt je zaměřen zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na uplatnění na trhu práce v této klíčové kompetenci: technické a řemeslné obory ve vazbě na práce s digitálními technologiemi.

Zkvalitnění počítačového vybavení odborných učeben a tiskařské grafické dílny školy bude znamenat také zkvalitnění nabídky technických a řemeslných oborů. Vybavení zařízením pro výuku odborného výcviku učebního oboru grafický design a počítačová grafika přispěje k dostupnosti práce s aktuálními digitálními technologiemi.

Nákup moderního softwarového, hardwarového vybavení digitálních odborných učeben a dále vybavení grafické dílny učeben umožní zkvalitnění výuky studentů nejen oboru grafický design a počítačová grafika. Pořízením nejnovějších technologií, se kterými se, díky realizaci projektu, v učebnách setkají, budou plnohodnotně připraveni k pokračování studia na vysokých školách nebo k přímému uplatnění na trhu práce. Díky této nejmodernější formě vzdělávání nebude nutné potenciální uchazeče o zaměstnání dále školit a vzdělávat je na náklady firmy. Navíc, vybavení PC učeben bude přístupno také studentům ostatních oborů, a také tito získají nemalou konkurenční výhodu na trhu práce. Odborné digitální učebny budou v rámci několika vyučovacích hodin pravidelně zpřístupněny také žákům okolních základních škol, a tito budou moci získat povědomí o technickém oboru, který je do budoucna velmi perspektivní a lze tak očekávat zvýšený zájem o tyto technické obory. Venkovní vybavení a okrasná zeleň umožní studentům a zaměstnancům trávit volný čas mezi výukou ve vkusném prostředí.

 

Ing. Kramolišová Lidmila

jednatelka

 

 

 

Soubory ke stažení
Informace o projektu.pdf
Fotky_projektu.zip