VIZE - CCŽV, o.p.s.

Vize- centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s.

Sídlo

B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín

IČ: 268 46 217

 

Zakladatel

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Nový Jičín

 

Vznik

24.11.2004 – zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 192

 

Správní rada

Ing. Kramolišová Lidmila – předsedkyně

Ing. Renáta Valerie Nešporek, MBA, PhD. - místopředsedkyně

Mgr. Filipová Alena – členka

 

Dozorčí rada

Ing. Vanda Adamčíková – předsedkyně

Ing. Kateřina Haring – členka

Bc. Hana Skočková – členka

 

Ředitelka

Ing. Sajdlová Martina

 

„VIZE – centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. se zabývá projektovou činností, pomocí při realizaci projektů a jiných aktivit, především u své mateřské organizace.“

 

PROJEKTY

Cesta do Evropy – vzdělávání ověřené praxí

Doba trvání projektu: 1.1.2007 – 30.06.2008 – 18 měsíců

 

Cíle projektu:

  • Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávacích systémů
  • Usnadnit všem přístup ke vzdělávání
  • Otevřít vzdělávací systém širšímu světu
  • Systematické zvyšování kvality a efektivity vzdělávání

Cílové skupiny:

  • Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
  • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

Účastníci projektu budou nejen dobře uplatnitelní na trhu práce, ale velmi rychle adaptabilní v reálném prostředí a připraveni k dalšímu vzdělávání.

Partneři projektu:

  • Visteon-Autopal, s.r.o., Lužická 984/14, 741 01 Nový Jičín, www.visteon.cz
  • Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s., A.G.L. Svobody 760, 742 13 Studénka, www.sepsstud.cz 
  • Vysoká škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava, www.vsp.cz 
  • Úřad práce v Novém Jičíně, Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový Jičín, www.up.novy-jicin.cz