Zaměstnanci školy

Učitelé

Ing. Vanda Adamčíková N1.A, N2.A
Mgr. Eva Bartoňová
Ing. Gabriela Benešová M3.A
Mgr. Markéta Bezděková M1.A - obory BP a MS
Ing. Ivana Dorazilová M4.A, P2.A
Mgr. Alena Filipová
Bc. Jakub Frkal
Mgr., BcA. Dagmar Gregorová G1.A
Bc. Alžběta Gregorová
PaedDr. Květoslava Harvánková G2.A
Mgr. Šárka Jurajdová P3.A
- Oldřich Kotulek
Ing. Jiří Kraus
Ing. Ladislav Kuběna
PhDr. Zora Kudělková
. Kateřina Lechovičová asistentka pedagoga
Mgr. Aleš Medek
Radka Modrová asistentka pedagoga
Mgr. Šárka Nedělová
Ing. Jana Ritzová
Bc. Ludmila Schillerová P1.A
Ing. Lenka Ševčíková M2.A, I2.A
Mgr. Jiří Stromšík
Bc. Klára Zapletalová G3.A

Nepedagogičtí pracovníci

Pavel Kramoliš Správce ICT a multimediální techniky
Jiří Křídlo Školník
Stanislava Pracná asistentka ředitele
Pavel Todt Úklid školy
Jarmila Trpkošová Úklid školy
Jarmila Walková Manažerka provozu