Doučování

Naše škola se účastní programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Díky tomuto projektu zajišťujeme extra hodiny doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Účelem dotace je zároveň vyrovnat dopady pandemie Covid-19 na vzdělávací výsledky žáků. 

doucovani-letak