Podnikání (kombinované studium)

PODNIKÁNÍ

ŠVP: PODNIKÁNÍ

RVP: Podnikání

Absolventi tříletých učebních oborů si mohou tímto způsobem doplnit středoškolské vzdělání. Dvouleté kombinované nástavbové studium připravuje absolventy na uplatnění ve výrobní, obchodní nebo podnikatelské praxi. Především toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu, psychologie a cizího jazyka na konkrétní situaci v podniku.

Nabízíme:

  • maturitu po dvou letech studia
  • free wifi
  • možnost zdarma využívat po dobu studia profesionální grafický software ADOBE Creative

Absolventi získají:

  • schopnost samostatně podnikat a vést vlastní firmu
  • kvalitní základ pro studium ekonomických oborů

Délka přípravy

2 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je doložení ukončení studia učebního oboru výučním listem.

Předpoklady přijímacího řízení

Pořadí bude určeno dle průměrného prospěchu ze SOU. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení.

Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče.

Organizace výuky

Studium probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách (14.25 – 19.20) v úterý a jednou měsíčně pátek odpoledne (14.25 – 19.20) a sobota (8.00 – 14.25). 
 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Hradí se školné (1.600,-Kč/měsíc).

Fotogalerie

Soubory ke stažení
EDO-64-41-L_51 Podnikani (kombinovane studium)-Anglictina.pdf
EDO-64-41-L_51 Podnikani (kombinovane studium)-Cestina.pdf
podnikani.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě