Školská rada

 

Předseda školské rady:

Mgr. Aleš Medek (ales.medek@educa-sos.eu)

 

Místopředsedkyně školské rady:

Ing. Lidmila Kramolišová (lidmila.kramolisova@educa-sos.eu)

 

Zástupce za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

Nicholas René Dančák (C3.A) (nicholas.dancak@educa-sos.eu)

 

Za volební komisi:

Mgr. Šárka Nedělová, Mgr. Markéta Bezděková, Ing. Vanda Adamčíková

Náplň školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
  • státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 
Ċ
Jan Císař, 
24. 8. 2017 13:16
 
Ċ
Jan Císař, 
24. 8. 2017 13:16
 
Ċ
Jan Císař, 
6. 9. 2017 11:01
 
Ċ
Jan Císař, 
24. 8. 2017 13:16
 
Ċ
Jan Císař, 
13. 9. 2017 9:26