Školská rada

Předseda školské rady:

Ing. Ivana Dorazilová (ivana.dorazilova@educa-sos.eu)

 

Místopředsedkyně školské rady:

Ing. Lidmila Kramolišová (lidmila.kramolisova@educa-sos.eu)

 

Zástupce za žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

Gabriela Pečivová - M3.A

Náplň školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v základních a středních školách,

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření

  • a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím

  • státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.