Základní údaje

Zajímavosti o nás:

 • JSME PRVNÍ soukromou střední školou v našem regionu – zahájili jsme činnost již v roce 1991. 
 • JAKO PRVNÍ střední škola jsme zavedli v našem regionu moderní vzdělávací programy – např. studijní obor Podnikatel nebo Informační technologie.
 • JSME PRVNÍ střední školou v rámci Moravskoslezského kraje, která má akreditované obory vzdělání pro výuku předmětů v cizím jazyce. 
 • JAKO JEDINÁ střední škola na Novojičínsku jsme zapojeni do celosvětově uznávané IT certifikace Mikrotik Academy. (https://mikrotik.com/training/academy/europe)
 • jako jedna z mála středních škol splňujeme přísný Standard konektivity s profesionální IT konektivitou. 
 • Přijali jsme ETICKÝ KODEX (viz příloha).

Co u nás najdete:

 • individuální přístup k žákům, práce se žáky v menších skupinách,
 • vysokou úspěšnost u maturit - dlouhodobě nad 85% 
 • informovanost a spolupráce s rodiči – Škola Online, osobní konzultace, třídní schůzky, 
 • moderní metody výuky s ohledem na rozvoj osobnosti žáka, 
 • důraz na výuku cizích jazyků – výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce, 
 • péče o talentované žáky,
 • spolupráce se sociálními partnery a odborníky z praxe, 
 • posílení výuky praxe na reálných pracovištích, 
 • zahraniční stáže žáků v rámci programu ERASMUS+ (např. Francie, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Malta, Lotyšsko a další),
 • odborné exkurze a zájezdy, 
 • projektová činnost – zapojení do programů EU, 
 • spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, VŠB - TU v Ostravě a dalšími.

K vybavení školy také patří:

 • učebny s moderními technologiemi - audiovizuální technika - dataprojektory a interaktivní tabule, 
 • nadstandartně vybavené počítačové učebny a laboratoře - každé dva roky probíhá modernizace,
 • wi-fi připojení v celé škole,
 • multifunkční učebna,
 • aula pro pořádání přednášek a konferencí,
 • tělocvična,
 • školní bufet s posezením. 

Hlavní cíle naší školy:

 • dbát na celkový rozvoj našich žáků s cílem úspěšného ukončení studia na naší škole,
 • připravit absolventy pro studium na vysokých školách,
 • připravit absolventy na flexibilní uplatnění na trhu práce.
Soubory ke stažení
eticky_kodex.pdf