Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA - 2020

Výsledek obrázku pro big bang theory dexter's laboratory

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon). 

Společná část (státní)

Skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a dále je na výběr cizí jazyk nebo matematika. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek

 • didaktického testu;
 • písemné práce;
 • ústní zkoušky.

maturita zkousky

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat:

 • středa 8. dubna 2020 - český jazyk a literatura - písemná práce 
 • čtvrtek 30. dubna 2020 - cizí jazyk - písemná práce 
 • 4. května 2020 - anglický jazyk, matematika - didaktický test
 • 5. května 2020 - český jazyka a literatura - didaktický test

Profilová část (školní) 

Tato zkouška je v kompetenci ředitele školy. Každý maturitní obor má celkem 3 zkoušky. Podrobnosti o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v souborech ke stažení (dole). 

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat:

 • středa 15. dubna 2020 - praktická zkouška - Písemná a elektronická komunikace - C4.A, E4.A, N2.A
 • středa 15. dubna 2020 - praktická zkouška - Počítačová grafika a design - I4.A
 • čtvrtek 24. dubna 2020 - praktická zkouška - Cestovní ruch - C4.A
 • čtvrtek 24. dubna 2020 - písemná zkouška - Odborný blok - E4.A, I4.A, N2.A 
 • 18. - 19. května 2020 - ústní zkušky - E4.A 
 • 20. května 2020 - ústní zkoušky - C4.A
 • 21. - 22. května 2020 - ústní zkoušky - I4.A
 • 27. - 28. května 2020 - ústní zkoušky - N2.A

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK - SOUBORY KE STAŽENÍ DOLE

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Zde je odkaz na maturitní kalendář

Zde naleznete ktitéria hodnocení. 

Zde naleznete ke stažení didaktické testy a písemné práce z maturitních zkoušek.

Maturitní zpravodaj 2020 - zde budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky.

Zde je odkaz na výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Aktuální informace pro žáky:

 • Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro JARNÍ zkušební období (do 2. 12. 2019). Formulář přihlášky si mohou žáci stáhnout viz příloha níže. 
 • Pro pomoc s výpočtem známky z výsledků jednotlivých dílčích zkoušek lze využít také Maturitní kalkulačku.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy. 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Omluva_a_zadost_o_nahradni_termin_MP.pdf
Organizace maturity 2020.pdf
Prihlaska_k_MZ.pdf
Profilové zkoušky 2019-2020.pdf
Seznam knih 2019-2020.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Business a právo.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Cestovní ruch.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Management sportu.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ Počítačová grafika.pdf
Způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ podnikání.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky