Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 4. KOLO

(VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 3. a 4. KOLO V SOUBORECH KE STAŽENÍ DOLE).

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a dále v souladu s platnou vyhláškou MŠMT ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na EDUCA – SOŠ, s.r.o. pro školní rok 2020/2021 pro tyto uvedené obory vzdělání:

Čtyřleté studijní obory s maturitou – denní studium:

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

18-20-M/01

Informační technologie – Automatizace a robotika

          1

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby

          1

63-41-M/01

Business a právo

          1

63-41-M/01

Management sportu

          1

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

          3

Tříletý učební obor – denní studium:

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

66-51-H/01

Pracovník obchodu (prodavač)

            2

Přihlášky ke studiu do 4. kola přijímacího řízení přijímáme do 11. 9. 2020. Přihlášky můžete přinést i osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 13:00.

Škola ve 4. kole nevypisuje přijímací zkoušky. Kritéria přijímacího řízení pro 4. kolo jsou v samostatné příloze v souborech ke stažení dole. 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.educa-sos.eu a na vstupních dveřích školy dne 18. 9. 2020.

Výsledky přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a vstupních dveřích. Výsledky nepřijatých uchazečů budou zaslány poštou. 

 

V Novém Jičíně 18. 9. 2020

Mgr. Aleš Medek v.r.

ředitel školy 

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
Vyhlášení 4. kola - MATURANTI.pdf
Vyhlášení 4. kola - UČNI.pdf
Výsledky 4. kolo - Podnikání.pdf
Výsledky 4. kolo - Prodavač.pdf
Žádost o nové rozhodnutí.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky