Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení


Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 


5. kolo přijímacího řízení pro: 

Čtyřleté studijní obory – denní studium: 

Kód oboru

Název studijního oboru

18-20-M/01

Počítačová grafika

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby

63-41-M/01

Business a právo 

63-41-M/01

Management sportu a zdravý životní styl 

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

Tříletý učební obor – denní studium:

Kód oboru

Název učebního oboru

66-51-H/01

Pracovník obchodu (Prodavač)

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.


Přihlášky ke studiu do 5. kola přijímacího řízení přijímáme do 30. 9. 2018. Přihlášky můžete přinést i osobně v pracovní dny mezi 8.00 a 13.00 hod. Škola v tomto kole nevypisuje přijímací zkoušky.


Výsledky 5. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.educa-sos.eu a na vstupních dveřích školy dne 30. 9. 2018

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení byly zveřejněny. Žádáme rodiče přijatých žáků, aby nás co nejdříve telefonicky informovali o svém rozhodnutí nastoupit či nenastoupit ke studiu daného oboru. Pro všechny obory můžete volat na tel. 556 708 760, popřípadě email: educa@educa-sos.eu. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 556 708 760.

Další informace pro žáky.

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Kriteria pro 5. kolo prijimaciho rizeni - maturitni obory.pdf
Kriteria pro 5. kolo prijimaciho rizeni - ucebni obory.pdf
Postup po vyhlaseni vysledku prijimaciho rizeni.pdf
Prihlaska_SS_2017_denni.pdf
Prihlaska_SS_2017_nastavba.pdf
Vysledky PR_5.kolo - Podnikani.pdf
Vysledky PR_5.kolo - Prodavac.pdf
Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx
Prihlaska_SS_2017_nastavba.xlsx