Odborné učebny pro automatizaci a robotiku

eu_bannner

Projekt:  

ODBORNÉ UČEBNY PRO AUTOMATIZACI A ROBOTIKU 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016451 

Program: 06 Integrovaný regionální operační program 

Výzva: 21. výzva ZSITI/OVA/IROP_SC.2.4-střední školy III. 

Rozpočet: 4 535 574,— Kč 

Projekt je spolufinancován z prostředků EU a státu. 

 

 

V rámci projektu jsme vybavili tři odborné učebny: 

  • ROBO učebnu – je vybavena průmyslovým robotickým ramenem včetně příslušenství a řídící jednotkou včetně dalšího vybavení. 

  • SMART učebnu – sloučením tří menších kancelářských prostor a dalším rozšířením vznikla tato učebna, tyto práce byly provedeny vlastními silami.          Z prostředků projektu je učebna vybavená pracovištěm pro programování včetně příslušenství. Zajímavostí je i umístění kolektoru i klimatizace na střeše školy – žáci se učí tyto zařízení programovat a ovládat. 

  • PC učebna – učebnu D 202 jsme vybavili 16 ks monitory, které mají větší rozlišení a budou daleko lépe sloužit potřebám výuky grafických předmětů, v rámci IT oboru Informační technologie. 

 

Tyto tři učebny budou především sloužit výuce odborných předmětů školního vzdělávacího programu technického oboru 18-20-M/01 Informační technologie. PC učebna bude také částečně využívána žáky oboru Reprodukční grafik. Celková okamžitá kapacita učeben je 48 žáků. 

 

 

 

Tyto odborné učebny pomohou k tomu, aby se studenti prakticky seznámili se zařízeními, která jsou využívána nejen na mnoha automatizovaných výrobních linkách v průmyslu, ale zároveň se čím dál více využívají i v domácnostech Vzhledem k tomu, že se jedná obory Informační technologie v rámci RVP, tak záměrem je, aby tito žáci byli schopni zařízení správně ovládat, programovat a nastavovat. Hlavními profilujícími předměty jsou Robotika, Automatizace, Programování a Praxe. 

 

Sekundárním cílem také je zlepšit kvalitu výuky odborných informatických předmětů i u dalších žáků napříč maturitními i učebními obory v modernizované IT učebně. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zvýšení odbornosti, kdy studenti budou moci využívat nové moderní technologie ve vazbě na jejich obor studia, požadavky zaměstnavatelů a technologie které dnes používají. 

 

Dílčí cíle tedy jsou: 

- vybudování dvou nových odborných učeben SMART a ROBO 

- modernizace jedné odborné IT učebny 

- pořízení nových výukových pomůcek a nábytku do výše uvedených učeben 

- prohloubení digitálních kompetencí u žáků 

 

 

 

Ing. Kramolišová Lidmila 

jednatelka