Erasmus+ na Educe

 

ERASMUS+ NA EDUCE

Prezentace - Erasmus na Educe

Zahraniční stáže organizované v rámci evropského programu Erasmus+ (dříve Leonardo da Vinci) jsou na naší škole již více než třináctiletou tradicí. První stáže v zahraničí, konkrétně ve španělské Cordobě se uskutečnily ve školním roce 2005/2006, kam vycestovalo celkem 24 žáků na tři týdny.

 

Od té doby škola úspěšně v programu Leonardo da Vinci pokračovala a plynně z něj přešla do současného programu Erasmus+.


 

Realizované stáže v programu Leonardo da Vinci

 

Školní rok 2005/2006 - CZ/05/LLp-LdV/IVT/134194

Mládež a nové zkušenosti

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Španělsko

 

3 týdny

13

CR, EP, IT

1 osoba

Španělsko

 

3 týdny

11

CR, EP, IT

1 osoba


 

Školní rok 2007/2008 - CZ/07/LLp-LdV/IVT/134194

Mládež a nové zkušenosti

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Španělsko

05/2008

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba


 

Školní rok 2008/2009 - CZ/08/LLp-LdV/IVT/134141

Poznáním za zkušeností

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Německo

10/2008

3 týdny

12

CR, EP, IT

1 osoba

Španělsko

03/2009

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba

Anglie

04/2009

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba

Španělsko

05/2009

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba


 

Školní rok 2009/2010 - CZ/09/LLp-LdV/IVT/134159

Evropa – Průvodce vzděláváním

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Anglie

04/2010

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba

Španělsko

04/2010

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba

Slovinsko

04/2010

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba

Turecko

05/2010

3 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba
 

Školní rok 2010/2011 - CZ/10/LLp-LdV/IVT/134155

Evropa – Matka vzdělávání

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Slovinsko

09/2010

3 týdny

7

CR, EP, IT

2 osoby

Anglie

04/2011

3 týdny

18

CR, EP, IT

1 osoba


 

Školní rok 2012/2013 - CZ/12/LLp-LdV/IVT/134031

Zkušenost je naše budoucnost

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Turecko

10/2012

3 týdny

12

CR, EP, IT

2 osoby

Slovensko

04/2013

2 týdny

7

CR, EP, IT

1 osoba

Slovinsko

05/2013

2 týdny

8

CR, EP, IT

1 osoba 

Realizované stáže v programu Erasmus+


 

Školní rok 2016/2017 – 2016-1-CZ01-KA102-023313

Praxe mluví za vše

Země

Datum

Délka

Počet žáků

Obor

Doprovod

Anglie

10/2016

3 týdny

10

CR

1 osoba

Anglie

05/2017

3 týdny

8

EP

1 osoba

Slovensko

05/2017

2 týdny

10

EP, G, P

1 osoba

Francie

06/2017

3 týdny

8

EP, G, P

1 osoba


 

Účastníci stáží mají hrazeny veškeré pobytové náklady (plná penze, ubytování, zdravotní, úrazové a pracovní pojištění, místní doprava), cestovní náklady (dopravu na místo a z místa stáže). Dohled je zajištěn doprovodnou osobou z pedagogického sboru.

 

Zkratky oborů

CR – Cestovní ruch

EP – Ekonomika a podnikání

G – Grafický design

P – Prodavač