Business a právo

BUSINESS A PRÁVO

RVP: Ekonomika a podnikání

Absolvent studijního oboru je schopen se uplatnit v podnicích všech právních forem, získané znalosti a dovednosti aplikovat v oblasti marketingu, managementu, podnikové ekonomiky, podnikového práva, personalistiky a zahraničního obchodu. Zároveň je připraven pro vysokoškolské studium v oborech ekonomického a právního charakteru.

Nabízíme

 • dlouhodobě vysoká úspěšnost u maturit – speciální příprava k maturitám
 • posílená výuka matematiky, českého a anglického jazyka
 • nadstandardně vybavené počítačové učebny
 • výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce
 • výuka v menších skupinách – individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky
 • rozšířená spolupráce s praxí – přednášky
  odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních – ERASMUS+
 • šest týdnů odborné praxe
 • přednášky odborníků z praxe

Absolvent

 • je schopen samostatně podnikat a vést vlastní firmu
 • získá kvalitní základ pro studium práv nebo ekonomie
 • prakticky se orientuje v právních předpisech občanského, obchodního, správního a trestního práva i práva EU
 • má znalosti a dovednosti z oblasti managementu, marketingu, finančního řízení podniku a řízení lidských zdrojů
 • ovládá obchodní komunikaci a základy diplomacie
 • komunikuje ve dvou cizích jazycích
 • uplatní se jako ekonom, personalista, referent zahraničního obchodu, marketingový pracovník, administrativní pracovník ve veřejné správě či na pozicích nižšího a středního managementu ve firmách

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Žáci budou přijímáni dle výsledků jednotné přijímací zkoušky a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení

Není nutné lékařské doporučení.  
 

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.500,- Kč/měsíc).

Stipendia

Pololetní prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 1900 - 7800,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Spolupracující partneři

Nadace ZET prof. Zeleného

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek

Krajská hospodářská komora

Úřad práce

Firmy v regionu

GARANT OBORU

Prof. Ing. Milan Zelený,M.S., Ph.D.

Česko-americký ekonom působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na dalších univerzitách ve světě.  Dlouhodobě drží 1. příčku v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů.

 

GARANTI ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Na tvorbě obsahu odborných předmětů základních i profilujících se podíleli:

EDUCA – Střední odborná škola s.r.o.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek

Odborníci z firem a institucí                            

Např.

Ing. Kateřina Haring, MBA

Prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek. Je absolventkou Univerzity řízení a managementu v Moskvě, fakulta Mezinárodních ekonomických vztahů. Pracovala  čtyři roky na Velvyslanectví ČR v Moskvě – agenda zastoupení českých firem v Rusku, organizace obchodních misí v Rusku. Své v zkušenosti nyní uplatňuje ve vlastní firmě DYNAMIC GROUP, spol. s r.o.

Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA

Působí jako ředitelka Kulturního zařízení Ostrava - Jih, p.o. Působí také v několika dozorčích orgánech právnických osob, kde získává mj. další praktické zkušenosti pro vlastní pedagogickou činnost. V ní se zaměřuje především na oblast podnikových a osobních financí. Specializace Business finance je koníčkem a současně oblastí, ve které plánuje svůj další akademicky rozvoj. Typickou vlastností je závislost na nezávislosti a naplňování pravidla „s minimem strastí maximum slastí".

Ing. Olga Girstlová. Ph.D.

Ředitelka Nadace ZET prof. Zeleného. Devatenáct let budovala s manželem společnost GiTy. Za tu dobu se stala jednou z nejúspěšnějších podnikatelek. Získala několik prestižních ocenění doma i v zahraničí – v roce 1999 „Vedoucí podnikatelka světa“. Dnes se věnuje firmě Flexibuild, která se zabývá ekonomickým a ekologickým podnikáním.

CO NA TO ODBORNÁ VEŘEJNOST?

„Hospodářská komora trvale vyvíjí a také podporuje veškeré aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí. Jednou z významných oblastí, které věnuje značnou pozornost, je oblast vzdělávání. Navrhovaný obor „Business a právo“ vnáší do výuky k podnikání nové přidané hodnoty zejména v rozšíření v současnosti nezbytných komunikačních a jazykových znalostí. Přínosem je také předpokládané zapojení odborníků z praxe.“

PhDr. Magda Habrmanová, ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

„ Nabízený obor má dobře vyvážené profilující předměty a obzvlášť výuka odborných předmětů v cizím jazyce, je dobrý předpoklad pro uplatnění absolventů na TP. Dnes se již téměř nenajde zaměstnavatel, který by tyto znalosti nevyžadoval. Je to cesta správným směrem.“

Ing. Bc. Zdislav Zima,  ředitel, ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Nový Jičín

„Zaměstnanci jsou jednou z nejvyšších priorit ČSOB, která investuje do rozvoje jejich znalostí a vytváří možnosti pro široké uplatnění nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí.

Stálý zájem a zaměření se na zákazníka, výkon odpovídající cílům, rozhodnost a zdravý rozum, zodpovědnost za svá rozhodnutí, otevřená a upřímná komunikace a spolupráce, rozvoj sebe sama a inspirace ostatních - to jsou kvality, které ČSOB očekává od současných i budoucích zaměstnanců, neboť umožňují zlepšit způsob vzájemné spolupráce a posílit vědomí, že nezáleží jen na pouhém dosažení výsledků, ale i na tom, jak jich dosáhli.

V odborných předmětech obor BUSINESS A PRÁVO se výše uvedené očekávání od budoucích zaměstnanců může projevit, rozmanitost odborných předmětů s sebou tak přináší širší uplatnění v bankovní sféře.“

Mgr. Anna Kročilová, ředitelka pobočky ČSOB v Novém Jičíně

 

Soubory ke stažení
BUSSINES A PRAVO info.pdf
BUSSINES A PRAVO ucebni plan.pdf
EDO-63-41-M_01 Ekonomika a podnikani (denni studium)-Anglictina.pdf
EDO-63-41-M_01 Ekonomika a podnikani (denni studium)-Cestina.pdf