Cestovní ruch a animační služby

CESTOVNÍ RUCH A ANIMAČNÍ SLUŽBY 

RVP: Cestovní ruch

Studium je zaměřeno na odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi a na přípravu studentů pro studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole v oboru cestovní ruch. Absolvent oboru Cestovní ruch se uplatní na trhu práce především v komplexu služeb cestovního ruchu.

Soustřeďujeme se na výuku cizích jazyků a odborných profilujících předmětů jako jsou cestovní ruch, průvodcovství, animace v cestovním ruchu, zeměpis cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, základy práva, ekonomika, marketing a management, praxe učební a odborná.

Snažíme se vést studenty k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup k nim.

Nabízíme

 • dlouhodobě vysoká úspěšnost u maturit – speciální příprava k maturitám
 • posílená výuka matematiky, českého a anglického jazyka
 • nadstandardně vybavené počítačové učebny
 • výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce
 • výuka v menších skupinách – individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky
 • rozšířená spolupráce s praxí – přednášky
  odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních – ERASMUS+
 • šest týdnů odborné praxe
 • přednášky odborníků z praxe

Absolvent 

 • je připraven pro vykonávání profesí ve službách cestovního ruchu, uplatní se jako:
 • pracovník cestovní kanceláře, cestovní agentury, turistického  informačního centra,
 • průvodce cestovního ruchu, recepční nebo animátor hotelových komplexů a rekreačních center, pracovník volnočasových středisek,
 • pracovník ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu nebo také ve středním a vyšším managementu
 • má odborné předpoklady pro samostatné podnikání a vedení vlastní firmy v oblasti cestovního ruchu,
 • bude ovládat 2 světové jazyky: anglický jazyk na úrovni B1-B2, německý nebo ruský jazyk na úrovni A2,
 • zdokonalí své komunikační dovednosti a jazykový projev nutné při jednání s klientelou,
 • navštívil významná turistická místa v ČR a v zahraničí

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Žáci budou přijímáni dle výsledků jednotné přijímací zkoušky a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení

Není nutné lékařské doporučení.  

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.500,- Kč/měsíc).

Stipendia

Pololetní prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 1900 - 7800,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Spolupracující partneři:

Zámek Kunín 

Muzeum Novojičínska

TIC Nový Jičín,

SVČ FOKUS

Základní škola GALAXIE

Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

 

Soubory ke stažení
CESTOVNI RUCH info.pdf
CESTOVNI RUCH ucebni plan.pdf
EDO-65-42-M_02 Cestovni ruch (denni studium)-Anglictina.pdf
EDO-65-42-M_02 Cestovni ruch (denni studium)-Cestina.pdf