Počítačová grafika (IT)

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

RVP: Informační technologie

Studium připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií. Absolvent tohoto oboru získává vědomosti, dovednosti a návyky potřebné jak pro vysokoškolské vzdělávání, tak pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Nabízíme

 • dlouhodobě vysoká úspěšnost u maturit – speciální příprava k maturitám
 • posílená výuka matematiky, českého a anglického jazyka
 • nadstandardně vybavené počítačové učebny
 • výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce
 • výuka v menších skupinách – individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky
 • rozšířená spolupráce s praxí – přednášky
  odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních – ERASMUS+
 • šest týdnů odborné praxe
 • přednášky odborníků z praxe

Absolvent

Absolvent může pracovat v oblasti: 

 • návrhů, realizace a grafických řešení
 • návrhů, realizace a administrace webových řešení
 • v oblasti zpracování multimediálního záznamu a jeho přenosu počítačovou sítí
 • návrhů, realizace a údržby HW řešení počítačových sestav
 • instalace, konfigurace a administrace sítí LAN, OS typu Windows
 • instalace a administrace aplikačního SW vybavení
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT
 • firemní ekonomiky s využitím informačních a komunikačních technologií

Absolvent může pracovat jako:

 • grafik v reklamě a propagaci
 • pracovník uživatelské podpory
 • programátor webových aplikací
 • správce aplikací
 • správce operačních systémů a sítí
 • obchodník s prostředky IT aj.

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Žáci budou přijímáni dle výsledků jednotné přijímací zkoušky a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení

Není nutné lékařské doporučení.  

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.500,- Kč/měsíc).

Stipendia

Pololetní prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 1900 - 7800,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Spolupracující partneři:

TIETO CZECH, s.r.o.

LumiTrix,s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Soubory ke stažení
EDO-18-20-M_01 Informacni technologie (denni studium)-Anglictina.pdf
EDO-18-20-M_01 Informacni technologie (denni studium)-Cestina.pdf
POCITACOVA GRAFIKA info.pdf
POCITACOVA GRAFIKA ucebni plan.pdf