Management sportu a zdravý životní styl

MANAGEMENT SPORTU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

RVP: Ekonomika a podnikání

Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména však ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách, rekreačních zařízeních, cestovních kancelářích apod. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména jako asistenti sportovních manažerů, asistenti trenérů, asistenti marketingu a později manažeři či ekonomové sportovních zařízení, nebo manažeři jednotlivých klubů či sportovců. Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech ekonomického charakteru především se zaměřením na marketing a marketing sportu nebo v oborech trenérství.

Nabízíme

 • dlouhodobě vysoká úspěšnost u maturit – speciální příprava k maturitám
 • posílená výuka matematiky, českého a anglického jazyka
 • nadstandardně vybavené počítačové učebny
 • výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce
 • výuka v menších skupinách – individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky
 • rozšířená spolupráce s praxí – přednášky
  odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních – ERASMUS+
 • šest týdnů odborné praxe
 • přednášky odborníků z praxe

Absolvent

 • získají přehled o trendech v oblasti zdravého životního stylu
 • naučí se, jak  správně trénovat – zefektivní svůj trénink
 • budou umět sestavit správný jídelníček – jak pro sportovce, tak i na hubnutí
 • získají znalosti v oblasti managementu, marketingu a reklamy zaměřené na sport a tělovýchovu
 • naučí se všechny základní sporty a jejich pravidla
 • získají znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní ekonomické řízení provozu sportovních zařízení
 • dovedou pracovat s odbornou literaturou

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Žáci budou přijímáni dle výsledků jednotné přijímací zkoušky a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení

Není nutné lékařské doporučení.  

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.500,- Kč/měsíc).

Stipendia

Pololetní prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 1900 - 7800,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Spolupracující partneři:

Hotel Abácie Nový Jičín

Basketbalový klub Nový Jičín

KVS Laguna Nový Jičín

TJ Nový Jičín

Plavecký klub Kopřivnice 

 

Soubory ke stažení
EDO-63-41-M_01 Ekonomika a podnikani (denni studium)-Anglictina.pdf
EDO-63-41-M_01 Ekonomika a podnikani (denni studium)-Cestina.pdf
MANAGEMENT SPORTU info.pdf
MANAGEMENT SPORTU ucebni plan.pdf